• CZ
  • EN
  • DE
  • RU

Technologie

V polovině roku 2009 byla ve společnosti LIGMA instalována profilovací linka na výrobu stavebních profilů z nerezových plechových svitků, a to jak pro obklady a dlažby, tak i profilů určených k výrobě nerezových dilatačních (spárových) prvků. Z hlediska objemu výroby se stala LIGMA v tomto sortimentu největším výrobcem v ČR, přičemž drtivá většina produkce je určena na vývoz do zahraničí. Firma disponuje dostatečným strojním a technickým zázemím, speciální stroje pro většinu nestandardní výroby si firma vyvinula a vyrobila vlastními prostředky. V roce 2011 bylo vyprofilováno 1,4 milionu metrů profilů. Profilování se tímto stalo jedním z nosných programů firmy.

  • EU
  • MP
Projekt

INVESTICE SPOLEČNOSTI LIGMA SPOL. S R.O. DO DIGITALIZACE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení technologie s vyššími technickými a užitnými parametry. Její propojení s IS zvýší efektivitu výrobního procesu a kvalitu hotového výrobku.